Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
07.05.2019 17:22:51
Бондаренко Едуард Миколайович
07.05.2019 17:22:15

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582) повідомляє, що 24.04.2019 на сайті ПАТ «Донбасенерго» de.com.ua розміщено та 25.04.2019 надана особі, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації від імені учасників фондового ринку, особлива інформацію емітента – відомості про зміну складу посадових осіб емітента (вихідний реєстраційний номер електронного документу №011/2019 від 24.04.2019).

 

В даній особливій інформації міститься помилка відносно посади Науменка Олега Анатолійовича, а саме:

- у пункті «припинено повноваження» у таблиці помилково зазначена посада «Заступник Голови Ревізійної комісії», правильна посада – «Член Ревізійної комісії»;

- у пункті «обрано» у таблиці помилково зазначена посада «Заступник Голови Ревізійної комісії», правильна посада – «Член Ревізійної комісії».

 

Також, міститься помилка відносно Фонду державного майна України, а саме:

- у пункті «припинено повноваження» щодо члена Ревізійної комісії помилково зазначено, що «було обрано Загальними зборами акціонерів 24.04.2018 (протокол №30)», правильно слід зазначити «було обрано Загальними зборами акціонерів 26.04.2014 (протокол №22)».