Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
22.03.2019 12:47:53
Бондаренко Едуард Миколайович
22.03.2019 12:47:18

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582)  повідомляє, що 20.03.2019 на сайті ПАТ «Донбасенерго» de.com.ua, у загальнодоступній  інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  (stockmarket.gov.ua) через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації від імені учасників фондового ринку, розміщено повідомлення про проведення 24 квітня 2019 року  річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго». Також, акціонерам ПАТ «Донбасенерго» надіслані повідомлення через депозитарну систему України.

В даному повідомленні помилково зазначено, що реєстрація учасників річних загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» буде проводитися 24 квітня 2018р.  

Правильна дата реєстрація учасників річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» - 24 квітня 2019р.