Дата розміщення:02.05.2018 10:46:27
Дата здійснення дії:30.04.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
Вид інформації:Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191075
Місцезнаходження емітента:86065, Донецька область, місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1
Регіон емітента:1410200000
Номер телефону керівника емітента:062 3632030
Електронна поштова адреса:

Повідомлення
про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
(код за ЄДРПОУ: 00191075; місцезнаходження: 86065, Донецька обл., місто Авдіївка, ПРОЇЗД ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, будинок 1)

Компанія BARLENCO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД), що створена та зареєстрована згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 221823, юридична адреса: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр) є афілійованою особою юридичної особи, яка стала (опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД" (надалі – ПРАТ «АКХЗ» або «Товариство»), та надає наступну інформацію:

1.Кількість акцій товариства, що належали особі, яка стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства:
- Компанії METINVEST B.V. до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства належало 184 529 788 штук акцій, що складає 94,60034% статутного капіталу ПРАТ «АКХЗ»;
- ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» належало 231 000 штук акцій, що складає 0,11842% статутного капіталу ПРАТ «АКХЗ»;
- компанії BARLENCO LTD належало 0 штук акцій ПРАТ «АКХЗ», що складає 0%.

2.Структура власності особи та її афілійованих осіб додається до цього Повідомлення.

3.Ціна, передбачена пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства»:

1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – 15,00 гривень (п'ятнадцять гривень 00 копійок) за одну просту іменну акцію ПРАТ «АКХЗ»;

2) опосередкованого набуття права власності на акції ПРАТ «АКХЗ» згідно з вимогами п.2 частини п'ятої статті 652 Закону України «Про акціонерні товариства» не відбувалось.

4. Дата набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства:

27.04.2018 року

Між компанією METINVEST B.V., ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ" та компанією BARLENCO LTD укладено договір, відповідно до якого компанія BARLENCO LTD виступає суб’єктом реалізації прав, передбачених статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» для заявника вимоги.

Депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах компанії BARLENCO LTD, є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ: 14282829; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4). Реквізити рахунку у цінних паперах BARLENCO LTD: 300517-СY20003532.

Адреса для листування з компанією BARLENCO LTD: 01133, Україна, м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 12.

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій ПРАТ «АКХЗ», та її афілійованих осіб станом на 27.04.2018 року

1. METINVEST B.V. (МЕТІНВЕСТ Б.В.) Місцезнаходження: Nassaulaan 2 A, 2514JS `s-Gravenhage, the Netherlands (Нассаулан 2 А, 2514JS м.Гаага, Нідерланди)
Номер в торговельному реєстрі Торгової палати Нідерландів: 24321697
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 1
Участь особи в товаристві, %: пряма – 94,60034%;
опосередкована – 0,40038% (0,28196% опосередковано володіє через BARLENСO LTD), (0,11842% опосередковано володіє через ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ"); сукупна - 95,00072%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання – м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.

2. BARLENСO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД) Місцезнаходження: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС,
1066, Нікосія, Кіпр) Реєстраційний номер: НЕ 221823
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3
Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,28196%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,28196%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –
м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 0.

3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ "ФЕЯ", Код за ЄДРПОУ: 00309074, Місцезнаходження: 87515, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 2
Тип особи - ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій - 3
Участь особи в товаристві, %: пряма – 0,11842%, опосередкована – 0%, сукупна - 0,11842%.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - Ахметов Рінат Леонідович Громадянство –Україна; Населений пункт проживання –
м. Київ.
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства - 0.