Дата розміщення:21.11.2018 16:08:31
Вид інформації:Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
Найменування юридичної особи:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРДОНІНВЕСТ"
Код за ЄДРПОУ юридичної особи:30775586
Місцезнаходження емітента:01030, м.Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 26, оф. 310
Номер телефону керівника емітента:0625431254
Електронна поштова адреса:
Код за ЄДРПОУ емітента:22927045

П О В І Д О М Л Е Н Н Я

про намір придбати значний контрольний пакет акцій

У відповідності до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРДОНІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 30775586) повідомляє про намір придбати значний контрольний пакет акцій Публічного акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО»:

- вид цінних паперів: прості іменні акції;

- емітент: Публічне акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ - 22927045);

- форма акцій: бездокументарна;

- кількість акцій: 289 205 117 шт., що складає 78,289 % Статутного капіта­лу Публічне акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО».

На дату складання цього повідомлення, ТОВ «УКРДОНІНВЕСТ» володіє акціями Публічне акціонерного товариства «ЦЕНТРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ - 22927045) у кількості 195 800 штук, що складає 0,0530 % від загальної кількості акцій ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО».

Директор В.В. Кропачов