Електронний цифровий підпис
Світек Іван -
26.03.2019 13:09:01
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
26.03.2019 13:09:23

Повідомляємо про оприлюднення розділів XV (Проміжний звіт керівництва) та ХVІ (Твердження щодо проміжної інформації) до регулярної проміжної (квартальної) інформація Банку – емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 року.  Інформація та відповідне повідомлення оприлюднені на власному веб-сайті  емітента https://www.ukrsotsbank.com/sp_reginfo/.