Дата розміщення:11.05.2018 12:09:52
Дата здійснення дії:11.05.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
Вид інформації:Публічна безвідклична вимога
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Київський склотарний завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00293278
Місцезнаходження емітента:04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23
Регіон емітента:8038000000
Номер телефону керівника емітента:044-468-86-38
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) повідомляє, що 10.05.2018 року Товариством була отримана від Водоп'янова Володимира Михайловича, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року, публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства:
« Приватне акціонерне товариство
«Київський склотарний завод»

04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій
Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод»

Керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року та статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»,
Водоп'янов Володимир Михайлович, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року, укладеним між
1) Позняковим Сергієм Миколайовичем, якому належить 143298 (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто вісім) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код 00293278, місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23, далі - Товариство), що становить 20,206866% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, а разом з афілійованими особами - 429892 (чотириста двадцять дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,620316% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
2) Водоп'яновим Володимиром Михайловичем, якому належить 213149 (двісті тринадцять тисяч сто сорок дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 30,056758% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
3) Селівончиком Ігорем Семеновичем, якому належить 31702 (тридцять одна тисяча сімсот дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 4,470391% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, а разом з афілійованими особами - 48718 (сорок вісім тисяч сімсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 6,869866% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та
4) Тітаренком Ігорем Віталійовичем, якому належить 10156 (десять тисяч сто п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 1,432127% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
які разом у сукупності разом з їх афілійованими особами володіють 701915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 98,979067% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – особи, що діють спільно),
направляє публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства.

1. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, кожну з осіб, що діють спільно, та їх афілійованих осіб.
Уповноважена особа:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій Товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи: Водоп'янов Володимир Михайлович;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2223914414.
3) Уповноваженій особі прямо належить 213149 (двісті тринадцять тисяч сто сорок дев’ять) штук простих іменних акцій, що становить 30,056758% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах уповноваженої особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10013891.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Особа, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Позняков Сергій Миколайович;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2358012290.
3) Особі прямо належить 143298 (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто вісім) штук простих іменних акцій, що становить 20,206866% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014048.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Афілійована особа особи, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Познякова Світлана Геннадіївна;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2462813511.
3) Особі прямо належить 143297 (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто сім) штук простих іменних акцій, що становить 20,206725% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014049.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Афілійована особа особи, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Позняков Дмитро Сергійович;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3209418558.
3) Особі прямо належить 143297 (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто сім) штук простих іменних акцій, що становить 20,206725% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014172.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Особа, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Селівончик Ігор Семенович;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2362805673.
3) Особі прямо належить 31702 (тридцять одна тисяча сімсот дві) штуки простих іменних акцій, що становить 4,470391% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014072.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Афілійована особа особи, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Селівончик Жанна Михайлівна;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2523206023.
3) Особі прямо належить 17016 (сімнадцять тисяч шістнадцять) штук простих іменних акцій, що становить 2,399475% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014071.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

Особа, що діє спільно:
1) Реквізити договору, на підставі якого особи узгоджують свої дії та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: договір про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року.
2) Прізвище, ім’я, по батькові особи: Тітаренко Ігор Віталійович;
населений пункт місця проживання: м.Київ;
реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2371200031.
3) Особі прямо належить 10156 (десять тисяч то п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій, що становить 1,432127% в статутному капіталі Товариства.
4) Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра», місцезнаходження 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103; ідентифікаційний код 24685310. Рахунок в цінних паперах 400820-UA10014091.
5) Контактні дані: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.
6) Дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 10.04.2018 року.

2. Відомості про Товариство:
1) повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод»;
2) ідентифікаційний код: 00293278;
3) місцезнаходження: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23;
4) номінальна вартість однієї простої акції Товариства: 10,50 грн (десять гривень п’ятдесят копійок);
5) загальна кількість простих акцій Товариства: 709155 (сімсот дев’ять тисяч сто п’ятдесят п’ять) штук;
6) код ISIN випуску простих акцій Товариства: UA4000120281.

3. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватись переведення прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):
1) повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Декра»;
2) місцезнаходження депозитарної установи: 76005, м.Івано-Франківськ, вул.Чорновола, 103;
3) ідентифікаційний код депозитарної установи: 24685310;
4) реквізити рахунку у цінних паперах: 400820-UA10013891;
5) власник рахунку у цінних паперах: Водоп'янов Володимир Михайлович.

4. Банківська установа, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):
1) повне найменування банківської установи: Публічне акціонерне товариство «Акордбанк»;
2) місцезнаходження банківської установи: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 6;
3) ідентифікаційний код банківської установи: 35960913.

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення:
Ціна придбання акцій – 13,23 грн. (тринадцять гривень двадцять три копійки) за одну просту акцію Товариства.
Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року, як ринкова вартість акцій станом на 10.04.2018 року, затверджена Наглядовою радою Товариства рішенням від 26.04.2018 року.
Оплата акцій буде здійснюватись виключно грошовими коштами.

6. Порядок реалізації цієї вимоги:
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:
Товариство протягом наступного робочого дня з дня отримання цієї вимоги від заявника вимоги:
надсилає копію вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
розміщує вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
розміщує вимогу на своєму веб-сайті.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Товариства копії вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Товариства та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті, протягом трьох робочих днів складає перелік акціонерів.
Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги;
надати акціонеру на його вимогу засвідчену Товариством копію вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протягом трьох робочих днів з дати отримання від Товариства копії вимоги складає перелік акціонерів Товариства.

3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти на його підставі список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Товариство повинно надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію вимоги протягом п’яти робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у ПАТ «Акордбанк», наведених на офіційному сайті банку (http://accordbank.com.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.
У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, у разі неотримання від Товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Товариства вимоги.

5) Порядок та форма оплати акцій:
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги.
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контакти для зворотного зв’язку з акціонерами з усіх питань, що виникатимуть у акціонерів після отримання цієї вимоги: Шпак Марина Олександрівна, телефон: 044 468-86-38, факс: 044 468-89-99, адреса електронної пошти: urist@kstz.kiev.ua, адреса для листування: 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23.


Водоп'янов Володимир Михайлович

10.05.2018 року »