Електронний цифровий підпис
Публічне акціонерне товариство "Центренерго"
29.05.2020 15:18:53
Громко Ярослав Андрійович
29.05.2020 15:17:09

Відповідно до пункту 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(далі - НКЦПФР) від 03.12.2013 № 2826 (далі - Положення), ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» (далі - Товариство) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента на власному веб-сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Зазначена особлива інформація (№29 від 29.05.2020) була розміщена на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://www.centrenergo.com/special-info/, в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР  та подана до НКЦПФР 29.05.2020.

Несвоєчасне розкриття вищезазначеної інформації було обумовлено наступним.

Рішення Наглядової ради Товариства  про  зміну складу посадових осіб емітента було прийняте 25.05.2020. Оскільки у складі Наглядової ради Товариства більшість її членів є представниками акціонера - Фонду державного майна України (далі - Фонд), то засідання проводяться за місцезнаходженням Фонду. На зазначеному засіданні Наглядової ради не було присутньо жодного представника апарату управління Товариства.

Через проведення засідання Наглядової ради не за місцезнаходженням Товариства, відсутність представників апарату управління Товариства на цьому засіданні Наглядової ради та загальнодержавний карантин, введений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зазначене рішення Наглядової ради було направлено Товариству поштовим відправленням та яке отримано останнім після закінчення робочого часу 28.05.2020.

З моменту отримання Товариством вищезазначеного рішення Наглядової ради та необхідної інформації, не дивлячись на запровадження у Товаристві дистанційної роботи для працівників апарату управління через загальнодержавний карантин, було вжито всіх заходів для максимально швидкого оприлюднення вищезазначеної особливої інформації у порядку, встановленому Положенням.

Враховуючи вищезазначене, просимо вважати зазначену причину несвоєчасного розкриття цієї особливої інформації поважною.