Дата розміщення:04.07.2018 11:54:49
Дата здійснення дії:03.07.2018
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Вид інформації:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Миргородський завод мінеральних вод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00382651
Місцезнаходження емітента:Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1
Регіон емітента:5310900000
Номер телефону керівника емітента:(05355) 4-36-74
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство "Миргородський завод мінеральних вод" (місцезнаходження: Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1, код за ЄДРПОУ 00382651), надалі - Товариство, повідомляє, що 03.07.2018 року отримало від Компанії ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД, юридичної особи відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрованої 06.04.2011 року, реєстраційний № НЕ 281187, розташованої за адресою: Agias Zonis Street, 4, Palatino Building, Office 301, 3027, Limassol, Cyprus, як акціонера - власника домінуючого контрольного пакету акцій, який володіє 99,5609% (2 036 164 штук) акцій простих іменних Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод», наступне повідомлення:

INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED

Вих. №______ від 13.04.2018 року

Генеральному директору
Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»
(код ЄДРПОУ 00382651, вул. Мінзаводська, буд. 1, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, Україна)
Кряжеву Костянтину Юрійовичу

Повідомлення про намір скористатися правами,
передбаченими статтею 65-2 Закону України
«Про акціонерні товариства»

Компанія ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД (далі - Компанія), юридична особа відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована 06.04.2011 року, реєстраційний № НЕ 281187, розташована за адресою: Agias Zonis Street, 4, Palatino Building, Office 301, 3027, Limassol, Cyprus, як акціонер - власник домінуючого контрольного пакету акцій, який володіє 99,5609% (2 036 164 штук) акцій Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (далі - ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» або Товариство), код ЄДРПОУ № 00382651, в особі директора Єлизавети Каневої, яка діє на підставі Статуту та Сертифіката про посадових осіб, в порядку, передбаченому п.2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 року повідомляє, що має намір скористатися своїм правом, передбаченим ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на його вимогу.
Компанія ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД набула домінуючий контрольний пакет акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» 06/04/2011 року (99,5609 % загальної кількості акцій) і станом на 13.04.2018 року має у власності 2 036 164 штук акцій простих іменних або 99,5609% загальної кількості акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод».
Викуп акцій у міноритарних акціонерів ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» здійснюватиметься за ринковою вартістю, яка буде визначена суб’єктом оціночної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

Додатки:
1. Протокол засідання Ради директорів Компанії «ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД» від «13» квітня 2018 року.
2. Структура власності ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД, який є власником домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», станом на 13.04.2018 року.

З повагою,
………………………
Єлизавета Канева
Директор ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 13.04.2018 року
№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тип особи Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій Участь особи в товаристві, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED / ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД
Місцезнаходження: Вул. Агіас Зоніс, 4, корпус Палатино, офіс 301, 3027, Лімассол, Кіпр,
Registered office in Agias Zonis Street, 4, Palatino Building, Office 301, 3027, Limassol, Cyprus
зареєстрована 06.04.2011 року відповідно до законодавства Республіки Кіпр, реєстраційний № НЕ 281187 ЮО 1 99,560862 0 99,560862 Відсутній 0

……………………………
Єлизавета Канева
Директор ІНТЕРНЕШНЛ ДІСТРІБ’ЮШН СІСТЕМЗ ЛІМІТЕД

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED
Limassol, Cyprus 13 April 2018

INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED, a legal entity incorporated under the laws of the Republic of Cyprus, registered on 6 April 2011, registration number НЕ 281187, located at the following address: Agias Zonis Street, 4, Palatino Building, Office 301, 3027, Limassol, Cyprus, as a shareholding owner that holds 99.5609% (2,036,164 pcs.) shares of Mirgorod Mineral Water Plant Private Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC” or the “Enterprise”), EDRPOU code 00382651, represented by the following directors:
Filia Tambala – present;
Karina Vorobey – present;
Yelyzaveta Kaneva – present;
Vladimir Ashurov– present through the means of telecommunication;
who are acting on the basis of the Articles of Association and the Certificate of Officials.

CONSIDERED THE FOLLOWING ITEMS:
1. On selecting the Head and Secretary of the meeting.
2. On buying out the shares of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC from minority shareholders by INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED.

AND MADE THE FOLLOWING DECISIONS:
1. Regarding item one of the agenda the meeting decided:
Select:
Head of meeting – Yelyzaveta Kaneva;
Secretary of meeting – Karina Vorobey;
2. Regarding item two of the agenda the meeting decided:
- On the basis of Article 65-2 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, and taking into account that INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED holds 99.5609% shares of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC, carry out the buyout procedure and buy out the shares of all the minority shareholders of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC jointly holding 0.4391% (8,981 pcs.) of ordinary registered shares of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC;
- Authorize the director of INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED Yelyzaveta Kaneva to draw up, unilaterally sign and send a letter on behalf of INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED to the management of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC concerning the fact that INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED has made the decision to perform the procedure of buying out all the shares of Mirgorod Mineral Water Plant PrJSC on the basis of Article 65-2 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”.

The meeting votes on all items unanimously – “for”.

Signatures:
Head of meeting ____________________ Yelyzaveta Kaneva
Secretary of meeting ____________________ Karina Vorobey