Дата розміщення:14.09.2018 13:57:31
Дата здійснення дії:13.09.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:повідомлення про суттєві події
Вид інформації:Повідомлення про суттєві події
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:23343582
Місцезнаходження емітента:03150, м.Київ, вул.Предславинська, 34 "А"
Регіон емітента:8038200000
Номер телефону керівника емітента:(044) 290 97 07
Електронна поштова адреса:

Повідомлення про суттєві події, які можуть бути істотними для акціонерів, учасників та інвесторів

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго"
2. Код за ЄДРПОУ: 23343582
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34 А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адреса: office@de.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: https://de.com.ua/uk/document/drugaja_informacija

7. Вид інформації: Повідомлення про суттєві події (інші, ніж Інформація, визначена Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 №2826, із змінами), які можуть бути істотними для акціонерів, учасників та інвесторів

II. Текст повідомлення
Публічним акціонерним товариством «Донбасенерго» (далі – Товариство) отримано 13.09.2018 від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» реєстр власників іменних цінних паперів станом на 10.09.2018, на підставі якого стало відомо таке:
1. Кількість простих іменних акцій у власності акціонера-юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 38769061, місцезнаходження: 03015, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 34 А) не змінилась i станом на 10.09.2018 становить 14389687 штук, що складає 60,859007% від загальної кількості акцій та 61,639693% від кількості голосуючих акцій. За попередніми даними ПрАТ «ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ» володіло 14389687 штук простих іменних акцій Товариства, що становило 60,859007% від загальної кількості акцій та 61,655423% від кількості голосуючих акцій.

2. Кількість простих іменних акцій у власності акціонера – Держава в особі Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9) не змінилась i станом на 10.09.2018 становить 5911076 штук, що складає 25,000003% від загальної кількості акцій та 25,320697% від кількості голосуючих акцій. За попередніми даними Держава в особі Фонду державного майна України володіла 5911076 штук простих іменних акцій Товариства, що становило 25,000003% від загальної кількості акцій та 25,327159% від кількості голосуючих акцій.

14.09.2018