Електронний цифровий підпис
АСК "Укррічфлот"
01.04.2019 10:06:58
Борисенко Олександр Миколайович
01.04.2019 10:06:40

 

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство "Судноплавна компанія "Укррічфлот" 29 березня 2019 року (вх. № АСК-217/о) отримало від Товариства з обмежною відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" (вих. № 28/03-19-1 від 28.03.2019) Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" наступного змісту:


 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»

вулиця Електриків, будинок 8

місто Київ,

04071

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

вулиця Московська, будинок, 8 корпус 30

місто Київ

01010

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір скористатися правами,

передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРОМИСЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ», місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 6, код за ЄДРПОУ – 33640219 (далі – ТОВ «КУА «Промислові інвестиції»), яка відповідно до Договору про спільні дії від 27.03.2019 року, є уповноваженою особою осіб, які діють спільно та станом на 04.06.2017 року (дата набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23.03.2017 року (далі – Закон)) володіли та продовжують володіти домінуючим контрольним пакетом акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ», ідентифікаційний код - 00017733 (далі – АСК «Укррічфлот»). Станом на 04.06.2017 року особи, що діють спільно, загалом, володіли 167 124 848 простою іменною акцією АСК «Укррічфлот», що складало 97,4965856% від загальної кількості акцій АСК «Укррічфлот».

Повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ та кількість акцій АСК «Укррічфлот», що належать особам, які діють спільно (станом на 04.06.2017 року):

з/п

Повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ

Кількість акцій АСК «Укррічфлот», що належать особі, шт.

Кількість акцій АСК «Укррічфлот», що належать особі, %.

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»;  Госпiтальна, буд.12 Д, м. Київ, 01901;

Код за ЄДРПОУ – 33499232, код ЄДРІСІ – 233178

113 319 798

66,1103196

2

Кулата Лімітед (CULATA LIMITED); Андреа Армефті, буд. 3, Лімасол, 3080, Кіпр (Andrea Armefti,3, Limassol, 3080, Cyprus); ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 201328

16 971 458

9,900014

3

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сівєріна"; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, офіс "Н"; код за ЄДРПОУ 34350594

10 036 110

5,854395

4

Олтіноро Інвестментс Лімітед (Oltinoro Investments Limited); Антонiадi, буд. 2А, Лакатамiя, Р.С.2301,  Нiкосiя, 2040 Строволос (Kosta Antoniadi, 2A, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus); ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 269792

9 200 000

5,366665

5

Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА «Промислові інвестиції» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»; 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6; Код за ЄДРПОУ - 33640219, код ЄДРІСІ – 233394

4 107 588

2,396092

6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції"; 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6; Код за ЄДРПОУ - 33640219

4 055 913

2,365948

7

Соркіза Венчерс Лімітед (Sorkiza Ventures Limited); 10, Епідавроу, 2300 Антоуполі, Нікосія, Кіпр (10 Epidavrou, 2300 Anthoupoli, Nicosia, Cyprus) ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 152977

3 608 772

2,105116

8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент, що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент»; Госпiтальна, буд.12 Д, м. Київ, 01901; код ЄДРПОУ – 33499232, код ЄДРІСІ – 233821

2 959 980

1,726654

9

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»; 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6; код за ЄДРПОУ - 33640219, код ЄДРІСІ – 2331529

1 523 062

0,888452

10

МЕТРОІМПЕКС ЛТД. (METROIMPEX LTD.); Ямрадж Бiлдинг, 3-й пов., Маркет Сквер, п/с 3175, Роуд Таун, Тортола, Британскi Вiргiнськi Острови (3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands); Реєстраційний код –  516744

996 402

0,581234

11

Товариство з обмеженою відповідальністю "Матриця"; 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Єврейська , буд. 23; код за ЄДРПОУ 31461207

290 215

0,169292

12

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія"; 02100, м. Київ, вул. Тороповського, буд. 2, офіс 11;

код за ЄДРПОУ 20945990

55 550

0,032404

Всього

167 124 848

97,4965856

 

Структура власності

особи, що є власником домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ» та її афілійованих осіб станом на 28 березня 2019 року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

 

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», місцезнаходження:

Госпiтальна, буд.12 Д, м. Київ, 01901;

Код за ЄДРПОУ – 33499232, код ЄДРІСІ – 233178

ЮО

2

66,1103196

1,726654 через Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий")

67,8369736

Pivovarov Leonid/

(Півоваров Леонід) Громадянство – Швейцарія,

Країна та населений пункт місця проживання – Швейцарія, Цюрих

-

2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», місцезнаходження:

Госпiтальна, буд.12 Д, м. Київ, 01901;

код ЄДРПОУ – 33499232, код ЄДРІСІ – 233821

ЮО

2

1,726654

66,1103196 через Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "П'ятий")

67,8369736

Pivovarov Leonid/

(Півоваров Леонід) Громадянство – Швейцарія,

Країна та населений пункт місця проживання – Швейцарія, Цюрих

-

3

Кулата Лімітед (Culata Limited) місцезнаходження: Андреа Армефті, буд. 3, Лімасол, 3080, Кіпр (Andrea Armefti,3, Limassol, 3080, Cyprus),

ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 201328

ЮО

2

9,516542

2,7242  через Соркіза Венчерс Лімітед (Sorkiza Ventures Limited)

12,240742

Льовочкіна Юлія Володимирівна, м. Київ, Україна

-

4

Соркіза Венчерс Лімітед (Sorkiza Ventures Limited), місцезнаходження: 10, Епідавроу, 2300 Антоуполі, Нікосія, Кіпр (10 Epidavrou, 2300 Anthoupoli, Nicosia, Cyprus) ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 152977

ЮО

2

2,7242

9,516542 через Кулата лімітед (CULATA LIMITED)

12,240742

Льовочкіна Юлія Володимирівна, м. Київ, Україна

-

5

Олтіноро Інвестментс Лімітед (Oltinoro Investments Limited),

місцезнаходження: Коста Антонiадi, буд. 2А, Лакатамiя, Р.С.2301,  Нiкосiя, 2040 Строволос (Kosta Antoniadi, 2A, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus)

ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 269792

ЮО

2

5,366665

0

5,366665

 

-

6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сівєріна"

місцезнаходження:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, офіс "Н";

Код за ЄДРПОУ

34350594

ЮО

2

5,330486

0

5,330486

Марчук Микола Іванович,

м. Київ, Україна

-

7

Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА «Промислові інвестиції» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»,

місцезнаходження:

04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6;

Код за ЄДРПОУ

33640219, код ЄДРІСІ – 233394

ЮО

2

2,396092

4,065726 через Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Промислові інвестиції», Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія"

6,461818

Чир’єв Дмитро Олександрович,

м. Київ, Україна

-

8

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", місцезнаходження:

04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6;

Код за ЄДРПОУ 33640219

 

ЮО

2*

2,365948

4,09587 через Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА „Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Промислові інвестиції», Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія"

6,461818

Чир’єв Дмитро Олександрович,

м. Київ, Україна

-

9

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції»,

місцезнаходження:

04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6;

Код за ЄДРПОУ

33640219, код ЄДРІСІ – 2331529

ЮО

2

1,671965

4,789853 через Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА „Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія"

6,461818

Чир’єв Дмитро Олександрович,

м. Київ, Україна

-

10

Метроімпекс ЛТД

(Metroimpex LTD)

місцезнаходження: Ямрадж Бiлдинг, 3-й пов., Маркет Сквер, п/с 3175, Роуд Таун, Тортола, Британскi Вiргiнськi Острови / 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

реєстраційний код –  516744

ЮО

2

0,429983

0

0,429983

Alexia Alexandrou/Алексія Александру

Громадянство – Кіпр,

Країна та населений пункт місця проживання – Кіпр, Лімассол

-

11

Товариство з обмеженою відповідальністю "Матриця" місцезнаходження:

65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Єврейська , буд. 23;

Код за ЄДРПОУ 31461207

ЮО

2

0,169292

0

0,169292

Aparyas Mavromatys/

(Апариас Мавроматис) Громадянство – Кіпр,

Країна та населений пункт місця проживання – Кіпр, Нікосія

-

12

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія", місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, буд. 2, офіс 11;

Код за ЄДРПОУ 20945990

ЮО

2

0,027813

6,434005 через Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", +Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА „Промислові інвестиції» ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», Пайовий венчурний інвестиційний фонд "Третій венчурний фонд-Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА «Промислові інвестиції»

6,461818

Чир’єв Дмитро Олександрович,

м. Київ, Україна

-

(згідно з Додатком 1 до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» від 05 вересня 2017 року № 662, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року № 1194/31062)

Відповідно до абзацу 2 ч.2. Прикінцевих та перехідних положень Закону ТОВ «КУА «Промислові інвестиції», як уповноважена особа, повідомляє АСК «Укррічфлот» про намір скористатися правами, передбаченими статтею 652 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами АСК «Укррічфлот» на вимогу осіб, які діють спільно та які разом є власниками домінуючого контрольного пакета акцій АСК «Укррічфлот».

Додаток:

Директор

 

                                                                                                                                                                                                        

О.Є. Паршаков