Дата розміщення:21.03.2018 10:50:17
Дата здійснення дії:21.03.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Спростування
Вид інформації:Спростування
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191129
Місцезнаходження емітента:87504, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО МАРІУПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЛЕВЧЕНКА, БУДИНОК 1
Регіон емітента:1412336600
Номер телефону керівника емітента:(0629) 56-40-09
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (ідентифікаційний код 00191129) згідно пункту 11 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного Рішенням № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013) повідомляє наступне:
У розміщеній 20.03.2018 р. інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а саме в публічній безвідкличній вимозі відсутні відомості про дату відправлення засвідченої копії публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів. В зв’язку з цим вищезазначена помилкова (неповна) інформація спростовується.
Причина розміщення помилкової (неповної) інформації – технічна помилка при формуванні інформації, яку Товариство виявило самостійно.
Виправлена інформація, в яку додані відомості про відправлення засвідченої копії публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів 20.03.2018 р., розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 21.03.2018 р.