Дата розміщення:04.12.2018 10:33:32
Вид інформації:Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
Найменування юридичної особи:Georgian International Energy Corporation LLC
Код за ЄДРПОУ юридичної особи:230866783
Місцезнаходження емітента:#18, Gazapkhuli str. Tbilisi, 0177, Georgia
Номер телефону керівника емітента:+995 99 56 11 54
Електронна поштова адреса:
Код за ЄДРПОУ емітента:22927045

«Georgian International Energy Corporation» LLC (далі - «Корпорація») офіційно опублікувала повідомлення про намір взяти участь в конкурсі і подальшій купівлі державного пакету акцій (акції іменні, прості, в бездокументарній формі) Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код 22927045) в кількості 289205117 штук, або 78,289 відсотка статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код 22927045).

Разом з тим, додатково повідомляємо, що афілійована особа Корпорації - Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична компанія.» (Код 33695341), яке пов'язане з Корпорацією відносинами контролю (корпоративними правами обох компаній володіє «Холдинг Індустріальна Група Грузії», код ідентифікації 205138493), володіє акціями Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код 22927045) в кількості 100 000 (сто тисяч) штук, що становить 0,027070 відсотка статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код 22927045).