Дата розміщення:11.04.2018 19:05:42
Дата здійснення дії:11.04.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»
Вид інформації:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Київський склотарний завод"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00293278
Місцезнаходження емітента:04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23
Регіон емітента:8038000000
Номер телефону керівника емітента:044-468-86-38
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство «Київський склотарний завод» (далі – Товариство) повідомляє, що 10.04.2018 року Товариством було отримане від Водоп'янова Володимира Михайловича, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року, повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

« Приватне акціонерне товариство
«Київський склотарний завод»

04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23


Повідомлення
Про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»

Водоп'янов Володимир Михайлович, який є уповноваженою особою, що діє на підставі договору про реалізацію прав за акціями від «10» квітня 2018 року, укладеним між
1) Позняковим Сергієм Миколайовичем, якому належить 143298 (сто сорок три тисячі двісті дев’яносто вісім) штук простих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Київський склотарний завод» (ідентифікаційний код 00293278, місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 23, далі - Товариство), що становить 20,206866% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, а разом з афілійованими особами - 429892 (чотириста двадцять дев’ять тисяч вісімсот дев’яносто дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 60,620316% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
2) Водоп'яновим Володимиром Михайловичем, якому належить 213149 (двісті тринадцять тисяч сто сорок дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 30,056758% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
3) Селівончиком Ігорем Семеновичем, якому належить 31702 (тридцять одна тисяча сімсот дві) штуки простих іменних акцій Товариства, що становить 4,470391% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, а разом з афілійованими особами - 48718 (сорок вісім тисяч сімсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 6,869866% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, та
4) Тітаренком Ігорем Віталійовичем, якому належить 10156 (десять тисяч сто п’ятдесят шість) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 1,432127% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,
які разом у сукупності разом з їх афілійованими особами володіють 701915 (сімсот одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять) штуками простих іменних акцій Товариства, що становить 98,979067% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства та є домінуючим контрольним пакетом акцій Товариства (далі – особи, що діють спільно),
керуючись частиною другою Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» №1983-VIII від 23.03.2017 року, повідомляє про намір осіб, що діють спільно, скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
Структура власності осіб, що діють спільно та є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Товариства станом на 10.04.2018 року додається.

Додатки:
1) структура власності осіб, що діють спільно, станом на 10.04.2018 року на 1 арк.
2) копія договору про реалізацію прав за акціями від 10.04.2018 року на 4 арк.

З повагою

Уповноважена особа Водоп'янов Володимир Михайлович

10.04.2018 року


Структура власності особи, що є власником домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ «Київський склотарний завод» станом на 10.04.2018 року:

1) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Водоп'янов Володимир Михайлович, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2*
Участь особи в товаристві, %: пряма - 30,056758%, опосередкована – 0%, сукупна - 30,056758%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 213149.

2) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Позняков Сергій Миколайович, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
Участь особи в товаристві, %: пряма - 20,206866%, опосередкована – 0%, сукупна - 20,206866%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 143298.

3) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Селівончик Ігор Семенович, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
Участь особи в товаристві, %: пряма - 4,470391%, опосередкована – 0%, сукупна - 4,470391%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 31702.

4) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Тітаренко Ігор Віталійович, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 2
Участь особи в товаристві, %: пряма - 1,432127%, опосередкована – 0%, сукупна - 1,432127%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 10156.

5) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Позняков Дмитро Сергійович, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 4
Участь особи в товаристві, %: пряма - 20,206725%, опосередкована – 0%, сукупна - 20,206725%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 143297.

6) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Познякова Свiтлана Геннадiївна, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 4
Участь особи в товаристві, %: пряма - 20,206725%, опосередкована – 0%, сукупна - 20,206725%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 143297.

7) Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: Селівончик Жанна Михайлівна, м.Київ
Тип особи: ФО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій: 4
Участь особи в товаристві, %: пряма - 2,399475%, опосередкована – 0%, сукупна - 2,399475%
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб):
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 17016.

Уповноважена особа Водоп'янов Володимир Михайлович

10.04.2018 року »