Дата розміщення:20.11.2018 11:19:56
Вид інформації:Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій товариства
Найменування юридичної особи:Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛАНС ГРУП"
Код за ЄДРПОУ юридичної особи:39610834
Місцезнаходження емітента:04112, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БОГОМОЛЬЦЯ, БУДИНОК 6, КВАРТИРА 15
Номер телефону керівника емітента:0442290520
Електронна поштова адреса:
Код за ЄДРПОУ емітента:22927045

У зв’язку з оголошеною приватизацією державного пакету акцій Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (інформаційне повідомлення ФДМУ у відомостях приватизації – Додаток до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» №87 (1211) від 29 жовтня 2018 року), Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАНС ГРУП», відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства», повідомляє про намір придбати прості іменні акції Публічного акціонерного товариства «Центренерго» у бездокументарній формі у кількості 289 205 117 штук, що становить 78,289% статутного капіталу Товариства.

Одночасно повідомляємо, що станом на дату складання цього повідомлення, Товариство з обмеженою відповідальністю «БАЛАНС ГРУП» не володіє акціями Публічного акціонерного товариства «Центренерго» (код ЄДРПОУ 22927045.)