Дата розміщення:03.03.2018 14:17:48
Дата здійснення дії:02.03.2018
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»
Вид інформації:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191224
Місцезнаходження емітента:69600, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4
Регіон емітента:2310136600
Номер телефону керівника емітента:(061) 283-92-10
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 00191224; місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4) повідомляє, що 02 березня 2018 року отримало від компанії BARLENCO LTD наступне Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖКОКС":

вих. № 02 від 01.03.2018 року
вх. № 19/45 від 02.03.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖКОКС"
69600, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОНАЛЬНА, БУДИНОК 4

Генеральному директору
Литовці В.А.

Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 00191224; місцезнаходження: 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4)

Компанія BARLENCO LTD (БАРЛЕНКО ЛТД), що створена та зареєстрована згідно з законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 221823, юридична адреса: Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066, Nicosia, Cyprus (Фемістоклі Дерві, 3 ДЖУЛІЯ ХАУС, 1066, Нікосія, Кіпр) є афілійованою особою юридичних осіб, які станом на дату набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 1983-VIII від 23.03.2017 р. (надалі – Закон України № 1983-VIII від 23.03.2017 р.) вже були власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖКОКС" (код за ЄДРПОУ 00191224) (надалі – ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС» або Товариство).

Цим компанія BARLENCO LTD, в особі Шелєхова Євгена Анатолійовича, який діє на підставі довіреності від 22 лютого 2018 року, повідомляє про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» у відповідності до Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р. щодо обов’язкового продажу простих іменних акцій акціонерами на вимогу особи (осіб), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

1. Кількість акцій Товариства, що належать афілійованим особам компанії BARLENCO LTD станом на дату направлення цього Повідомлення:
- Компанії METINVEST B.V. належить 62 540 149 штук простих іменних акцій Товариства. Таким чином, компанія METINVEST B.V. прямо володіє 52,411483% статутного капіталу ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС";
- ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" належить 51 029 795 штук простих іменних акцій Товариства. Таким чином, ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" прямо володіє 42,765284% статутного капіталу ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС".

Усіма вищезазначеними афілійованими особами та компанією BARLENCO LTD укладено відповідний договір, згідно якого компанія BARLENCO LTD виступає суб’єктом реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р.

2. Структура власності компанії BARLENCO LTD та її афілійованих осіб - власників домінуючого контрольного пакета акцій Товариства додається.
3. Ціна обов’язкового продажу акцій визначається наступним чином:
Станом на дату набрання чинності Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р. афілійовані особи компанії BARLENCO LTD вже були власниками домінуючого контрольного пакета акцій ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС".
В порядку, передбаченому Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України № 1983-VIII від 23.03.2017 р., у термін не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання цього Повідомлення Товариству необхідно затвердити ціну обов’язкового продажу акцій акціонерами ПРАТ "ЗАПОРІЖКОКС" та повідомити BARLENCO LTD.
4. Депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах компанії BARLENCO LTD, є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ: 14282829; місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4). Реквізити рахунку у цінних паперах BARLENCO LTD: 300517-СY20003532.

Адреса для листування з компанією BARLENCO LTD: 01133, Україна, м. Київ, провулок Лабораторний, буд. 12.Додатки:
1. Копія Довіреності від компанії BARLENCO LTD.
2. Копія Договору, укладеного між BARLENCO LTD та афілійованими особами.
3. Структура власності компанії BARLENCO LTD та її афілійованих осіб.Уповноважена особа Шелєхов Є.А.
BARLENCO LTD