Електронний цифровий підпис
Старомінська Ірина Олександрівна
20.05.2019 17:31:45
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
20.05.2019 17:33:00

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2  Закону України «Про

акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу акцій акціонерами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» на вимогу особи, яка є власником домінуючого

контрольного пакета акцій

 

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД, реєстраційний номер НЕ 313974, що є юридичною особою, яка створена, зареєстрована та діє відповідно до законодавства Республіки Кіпр, місцезнаходження: 1097, Нікосія Кіпр, Діагору, 4 КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, квартира/офіс 402, як власник домінуючого контрольного пакету простих іменних акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК»  (код за ЄДРПОУ: 21133352, місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) (надалі – АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»/ «Банк») станом на дату набрання чинності Законом України від   березня 2017 року № 1983-VIII «Про внеcення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (надалі – «Закон») та станом на дату подання цього Повідомлення, а саме  власником 310 226 888 (триста десять мільйонів двісті двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят вісім) іменних простих акцій АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», що становить 99,987008 % статутного капіталу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», Повідомляє:

БАЙЛІКАН ЛІМІТЕД відповідно до пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних   положень Закону  та статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» має намір  , скористатися правом викупу простих іменних акцій  решти акціонерів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у кількості  40 309 (сорок тисяч триста дев’ять) шт., що становить 0,012992% статутного капіталу  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»..

Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованих особам належали акції АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК») згідно з додатком 1 до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.05.2017 року № 662 «Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольних пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі» додано як Додаток 1 до даного Повідомлення.

Додаток 1

до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», щодо обов’язкового продажу акцій акціонерами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРСАЛ БАНК» на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

Структура власності 
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 17.05.2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Bailican Limited (Байлікан Лімітед) Місцезнаходження:

1097, Нікосія, Кіпр, Діагору, 4 КЕРМІА ХАУС, 4й поверх, квартира/офіс 402

1097, Nicosia,Cyprus, Diagorou, 4, KERMIA HOUSE 4-th floor, Flat/Ofice 402

ЮО

1

99,987008 %

-

99,987008 %

Громадянин України,

Тігіпко Сергій Леонідович

Населений пункт місця проживання:

України, м. Київ

-