Дата розміщення:27.08.2018 11:08:31
Дата здійснення дії:27.08.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Публічна безвідклична вимога
Вид інформації:Публічна безвідклична вимога
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Бель Шостка Україна"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00447103
Місцезнаходження емітента:41100, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27А
Регіон емітента:5911000000
Номер телефону керівника емітента:050 325 46 35
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство «Бель Шостка Україна» повідомляє, що 23.08.2018 року від Societe Industrielle Commerciale et de Participation «SICOPA» (Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон «СІКОПА») була отримана така Публічна безвідклична вимога :

23 серпня 2018
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна», код за ЄДРПОУ - 00447103,
місцезнаходження: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, буд. 27-А

1 Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») (далі – «Заявник вимоги»):
1.1. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код
(Заявник вимоги) Societe Industrielle Commerciale et de Participation «SICOPA» (Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон «СІКОПА»)
Місцезнаходження: 2, алле де Лонгшам, 92150 Сюрен, Франція (2 allee de Longchamp – 92150 Suresnes France) Реєстраційний номер 672 019 460 – РКТ м. Нантер, Франція (Nanterre, France)
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 11 611 324 шт. (99,7038%)
Опосередковане володіння включно з афілійованими особами – 11 618 976 шт. (99,7695%)
Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14361575) місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, депозитарний код рахунку у цінних паперах300608-FR20308579
Контактні дані: Мороко Тетяна Михайлівна, представник заявника ПБВ за довіреністю від 23.07.2018.
тел. +38 05449 49 42 850 (2240)
електронна пошта: tmoroko@groupe-bel.com адреса для листування: вулиця Родини Кривоносів, будинок 27А, місто Шостка, Україна, 41100
1.2. Відомості про афілійованих осіб
Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код
(афілійована особа 1) Приватне акціонерне товариство «Бель Шостка Сервіс» Місцезнаходження: вулиця Родини Кривоносів, будинок 27А, місто Шостка, Україна, 41100 код за ЄДРПОУ 30742718
Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства Пряме володіння – 7652 шт. (0,0657%)
Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14361575) місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, депозитарний код рахунку у цінних паперах 300608-UA40301736
Контактні дані: Мороко Тетяна Михайлівна представник заявника ПБВ за довіреністю від 23.07.2018. тел. +38 05449 49 42 850 (2240) адреса для листування: вулиця Родини Кривоносів, будинок 27А, місто Шостка, Україна, 41100 електронна пошта:tmoroko@groupe-bel.com
1.3 Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» 25 червня 2018 року
2 Відомості про акціонерне товариство (далі – «Емітент»)
2.1 Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи, місцезнаходження, ідентифікаційний код Приватне акціонерне товариство «Бель Шостка Україна»
код за ЄДРПОУ 00447103
місцезнаходження: вулиця Родини Кривоносів, будинок 27А, Сумська область, місто Шостка, Україна, 41100
2.2 Номінальна вартість однієї простої акції 19,21 грн. (дев`ятнадцять гривень 21копійка)
2.3 Загальна кількість простих акцій 11 645 816 шт.
2.6 Код ISIN випуску простих акцій UA4000064711
3. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)
3.1 Повне найменування юридичної особи, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14361575) місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4
3.2 Реквізити рахунку у цінних паперах особи депозитарний код рахунку у цінних паперах 300608-FR20308579 Власник рахунку Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон «СІКОПА» (Societe Industrielle Commerciale et de Participation «SICOPA»)
4 Ціна придбання акцій та порядок її визначення 35,15 грн. (тридцять п`ять гривень, п`ятнадцять копійок) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі
Протокол засідання Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» № 175 від 30.07.2018 року
Порядок визначення ціни придбання акцій. Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому пунктами 2 та 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII.
Ринкова вартість акцій ПАТ «Бель Шостка Україна», визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 25 червня 2018 року, дату отримання товариством Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» складає 30,44 (тридцять гривень сорок чотири копійки) гривень за одну акцію.
Приймаючи до уваги придбання акцій ПАТ «Бель Шостка Україна» компанією Сосьєте Iндустрiель Коммерсьяль е де Партiсiпасьйон «СIКОПА» (Францiя) після набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017№1983-VIII за ціною 35,15 гривень за 1 акцію відповідно до пункту 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 № 1983-VIII затверджена Наглядовою радою ціна обов`язкового продажу акцій складає 35,15 гривень (тридцять п`ять гривень п`ятнадцять копійок) за 1 акцію як така, що є більшою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до вимог до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
5 Відомості про банківську установу, в який Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14282829) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон: + 38 (050) 473 33 45 електронна пошта: custody@pumb.ua

6 Відомості про порядок реалізації Вимоги
1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:
Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:
• надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів;
• розміщує Вимогу у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
• розміщує Вимогу на своєму веб-сайті.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:
• надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги;
• надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунка.
Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.
2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.
3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:
Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.
Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях ПАТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.
У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.
Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.
Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.
Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.
У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.
4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:
Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.
Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.
5) Порядок та форма оплати акцій
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: +38 _05449 49 42 850 (2240), Мороко Тетяна Михайлівна. Адреса для листування: вулиця Родини Кривоносів, будинок 27А, місто Шостка, Україна, 41100 електронна пошта: tmoroko@groupe-bel.com.

Представник Мороко Т. М.