Електронний цифровий підпис
АСК "Укррічфлот"
23.05.2019 15:10:39
Борисенко Олександр Миколайович
23.05.2019 15:10:16

Приватне акціонерне товариство «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (надалі – АСК «Укррічфлот») 22.05.2019 року отримало від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції" (уповноважена особа осіб, що діють спільно, відповідно до договору про спільні дії від 27.03.2019 року) Публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій АСК «Укррічфлот» (вхід.№АСК-367/о від 22.05.2019) наступного змісту:

 

22.05.201922/05-19-1 

                

 
 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»

вулиця Електриків, будинок 8, місто Київ,04071

 

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

про придбання акцій в усіх власників акцій

(далі – «Вимога»)

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ»

(далі – АСК «Укррічфлот»)

(код за ЄДРПОУ – 00017733, місцезнаходження: 04071, м. Київ, вулиця Електриків, будинок 8)

 

1 Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»)  (далі – «Заявник вимоги») – відомості ВІДСУТНІ.

2. Відомості про заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій (особами, що діють спільно), та кожну з афілійованих осіб власників акцій товариства, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (осіб, що діють спільно) (якщо на дату вимоги такі афілійовані особи володіли акціями товариства)

2.1.реквізити договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства (щодо спільних дій) та визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно: Договір про спільні дії від 27.03.2019 року.

2.2.Уповноважена особа – (Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код ) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", код за ЄДРПОУ – 33640219, місцезнаходження: 04053, м .Київ, провулок Несторівський, будинок 6.

кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства

Пряме володіння – 4 055 913 шт. (2,365948%). Опосередковане володіння – 7 021 495 шт. (4,09587%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384-UA40005451, кількість цінних паперів 4 055 913 шт.

контактні дані:

Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

2.3. Відомості про кожну з осіб, які діють спільно

1. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «П’ятий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», місцезнаходження: Госпiтальна, буд.12Д, м. Київ, 01901; ідентифікаційний код – 33499232, код ЄДРІСІ – 233178.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 113 319 798 шт. (66,1103196%). Опосередковане володіння – 2 959 980 шт (1,726654%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Акціонерне товариство «Альфа-Банк», 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6; ідентифікаційний код – 23494714,  депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300780-UA40003747.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

2. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», що діє від свого імені, але в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Сьомий» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сварог Ессет Менеджмент», місцезнаходження: Госпiтальна, буд.12 Д, м. Київ, 01901; ідентифікаційний код – 33499232, код ЄДРІСІ – 233821

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 2 959 980 шт (1,726654%). Опосередковане володіння – 113 319 798 шт. (66,1103196%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Акціонерне товариство «Альфа-Банк», 01001, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6; ідентифікаційний код – 23494714, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300780-UA40003748.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

3. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Кулата Лімітед (Culata Limited) місцезнаходження: Андреа Армефті, буд. 3, Лімасол, 3080, Кіпр (Andrea Armefti,3, Limassol, 3080, Cyprus); ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 201328.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 16 314 077шт. (9,516542%). Опосередковане володіння – 4 670 087 шт. (2,724244%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384-CY20009118.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

4. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Соркіза Венчерс Лімітед (Sorkiza Ventures Limited), місцезнаходження: 10, Епідавроу, 2300 Антоуполі, Нікосія, Кіпр (10 Epidavrou, 2300 Anthoupoli, Nicosia, Cyprus) ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 152977.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 4 670 087 шт. (2,724244%). Опосередковане володіння – 16 314 077шт. (9,516542%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384-CY20099202.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

5. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Олтіноро Інвестментс Лімітед (Oltinoro Investments Limited), місцезнаходження: Коста Антонiадi, буд. 2А, Лакатамiя, Р.С.2301,  Нiкосiя, 2040 Строволос (Kosta Antoniadi, 2A, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus) ідентифікаційний код згідно торгового реєстру –  HE 269792.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 9 200 000 шт. (5,366665%). Заявник вимоги не володіє акціями АСК «Укррічфлот» опосередковано.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Акціонерне товариство «Банк Кредит Дніпро», 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32; ідентифікаційний код – 14352406,  депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300145- CY20520307.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

6. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сівєріна", місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 25-А, офіс "Н"; ідентифікаційний код – 34350594.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 9 137 980 шт. (5,330486%). Заявник вимоги не володіє акціями АСК «Укррічфлот» опосередковано.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384- UA40005449.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

7. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Пайовий інвестиційний фонд недиверсифікованого виду (венчурний) закритого типу «Другий венчурний фонд КУА «Промислові інвестиції» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6; ідентифікаційний код - 33640219, код ЄДРІСІ – 233394.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 4 107 588 шт. (2,396092%). Опосередковане володіння – 6 969 820шт. (4,065726%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384- UA40005384.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

8. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", код за ЄДРПОУ – 33640219, місцезнаходження: 04053, м .Київ, провулок Несторівський, будинок 6.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 4 055 913шт. (2,365948%). Опосередковане володіння – 7 021 495 шт. (4,09587%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384-UA40005451.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

9. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Третій венчурний фонд - Промислові інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», від імені та за рахунок якого діє Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції», місцезнаходження: 04053, м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6; ідентифікаційний код - 33640219, код ЄДРІСІ – 2331529.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 2 866 227шт. (1,671965%). Опосередковане володіння – 8 211 181шт.(4,789853%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах: Публічне акціонерне товариство «Банк «Кліринговий дім»; вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, м. Київ, 04070; ідентифікаційний код – 21665382, депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300384-UA40556266.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

10. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Метроімпекс ЛТД (Metroimpex LTD), місцезнаходження: Ямрадж Бiлдинг, 3-й пов., Маркет Сквер, п/с 3175, Роуд Таун, Тортола, Британскi Вiргiнськi Острови / 3rd Floor, Yamraj Building, Market Square, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, реєстраційний код –  516744.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 737 114 шт. 0,429983%). Заявник вимоги не володіє акціями АСК «Укррічфлот» опосередковано.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Товариство з обмеженою відповідальністю «Український енергетичний реєстр», 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, будинок 4/6; ідентифікаційний код – 21656006,  депозитарний код рахунку у цінних паперах – 403683-VG20003034.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

11. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Товариство з обмеженою відповідальністю "Матриця", місцезнаходження: 65125, Одеська обл., місто Одеса, вул. Єврейська , буд. 23; ідентифікаційний код - 31461207.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 290 215шт. (0,169292%). Заявник вимоги не володіє акціями АСК «Укррічфлот» опосередковано.

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Публічне акціонерне товариство «Місто Банк», 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11; ідентифікаційний код – 20966466,  депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300897-UA40230107.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

12. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скіфія", місцезнаходження: 02100, м. Київ, вул. Тороповського, буд. 2, офіс 11; ідентифікаційний код - 20945990.

Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства та розмір її частки в статутному капіталі товариства: Пряме володіння – 47 680 шт. (0,027813%). Опосередковане володіння – 11 029 728(6,434005%).

інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах та реквізити рахунку у цінних паперах особи (повне найменування, місцезнаходження (повна адреса), код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах): Публічне акціонерне товариство «Місто Банк», 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 11; ідентифікаційний код – 20966466,  депозитарний код рахунку у цінних паперах – 300897-UA40230073.

контактні дані: Заступник директора ТОВ «КУА «Промислові інвестиції» – Адамовський Володимир Іванович, телефон: (044) 272-07-80, (044) 272-07-80, (робочі дні з 9:00 до 18:00), адреса для листування: пров. Несторівський, буд. 6, м. Київ, 04053, електронна пошта: viasm@i.ua.

 

2.4. дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 652 ЗУ «Про акціонерні товариства» 28.03.2019 року.

3. Відомості про акціонерне товариство (далі – «Емітент»)

3.1. Повне найменування юридичної особи/ПІБ фізичної особи,  місцезнаходження, ідентифікаційний код

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУДНОПЛАВНА КОМПАНІЯ «УКРРІЧФЛОТ», код за ЄДРПОУ – 00017733, місцезнаходження: вулиця Електриків, будинок 8, місто Київ,04071.

3.2.Номінальна вартість однієї простої акції -0,35 грн.  (нуль гривень  35 копійок)

3.3. Загальна кількість простих акцій: 171 428 620 (сто сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч шістсот двадцять) штук, Код ISIN випуску простих акцій UA4000094445.

4. Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників)

4.1. Повне найменування юридичної особи,  місцезнаходження, код за ЄДРПОУ: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код за ЄДРПОУ – 14282829),місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4

4.2. реквізити рахунку у цінних паперах особи: депозитарний код рахунку у цінних паперах: 300517-UA40003592. Власник рахунку: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Промислові інвестиції", ідентифікаційний код – 33640219.

5. Ціна придбання акцій та порядок її визначення: 3,33 гривень (три гривні, 33 коп.) оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі

Ціна придбання акцій затверджена Протоколом Наглядової ради АСК «Укррічфлот» б/н  від 07.05.2019 року.

Порядок визначення ціни придбання акцій

Ціна придбання акцій визначена у порядку, передбаченому п.п. 2, 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 р. №1983-VIII. 

Ринкова вартість акцій АСК «Укррічфлот», визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на 29.03.2019 року (дата отримання АСК «Укррічфлот» повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст.652 Закону України «Про акціонерні товариства»), складає 3,33 грн.

6. Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

(код за ЄДРПОУ – 14282829) місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, телефон: + 38 (050) 473 33 45, електронна пошта: custody@pumb.ua

7. Відомості про порядок реалізації Вимоги

1) Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:

Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України наступного робочого дня з дати отримання від Емітента копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті.

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний:

Емітент зобов’язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.

2) Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації цієї Вимоги:

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складає перелік акціонерів станом на дату отримання Вимоги, та надсилає його Емітенту.

3) Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:

Емітент протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент повинен надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання переліку акціонерів.

Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 9.00 до 17.00 у відділеннях АТ «ПУМБ», наведених на офіційному сайті банку (https://pumb.ua/). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу.

У разі зміни або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім’я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завіреної копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам - клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірену копію рішення суду, що набуло чинності та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

4) Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Емітента інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

5) Порядок та форма оплати акцій

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

6) Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Емітента, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотних зв’язків від акціонерів по всім питанням, які виникатимуть після отримання акціонерами цієї «Вимоги»: Кервіник групи по роботі з акціонерами АСК «Укррічфлот» Загородько Людмила Володимирівна, тел.+38 (044)492-70-99, адреса для листування: вулиця Електриків, будинок 8, місто Київ, 04071, L.Zagorodko@urf.ua.

 

 

Директор

                /підпис/                              

О.Є. Паршаков

 

Публічна безвідклична вимога, відповідно до вимог ч.8 ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»,  23.05.2019 року розміщена на сайті  АСК "Укррічлфот" - https://urf.ua/ua/akczioneram/ та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Також, повідомляємо, що відповідно до абз.2 п.8 Розділу X Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 за №2180/24712, засвідчена копія публічної безвідкличної вимоги та засвідчена копія договору рахунку умовного зберігання (ескроу), укладеного заявником вимоги з банківською установою, 23.05.2019 року відправлено до Центрального депозитарію цінних паперів та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.