Дата розміщення:02.08.2018 17:39:01
Дата здійснення дії:02.08.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»
Вид інформації:Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування емітента:Приватне акціонерне товариство "Бель Шостка Україна"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00447103
Місцезнаходження емітента:41100, м. Шостка, вул. Родини Кривоносів, 27А
Регіон емітента:5911000000
Номер телефону керівника емітента:050 325 46 35
Електронна поштова адреса:

Приватне акціонерне товариство «Бель Шостка Україна» повідомляє, що 25.06.2018 року було отримане від Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA)таке повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»
Повідомлення
про намір скористатися правами, передбаченими ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:
1. Повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ особи (осіб, які діють спільно), - яка станом на дату набрання чинності Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства та має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA) (реєстраційний код 672 019 460, місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France)
2. Кількість акцій товариства, що належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам станом на дату набрання чинності Законом;
Кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Бель Шостка Україна» (код ЄДРПОУ 00447103), що належали компанії Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA) та її афілійованим особам – 11 288 212 шт. (96,9293 %),
а саме: Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA – 11 280 560 шт. (96.8636 %);
ПрАТ «Бель Шостка Сервіс» (код ЄДРПОУ 30742718, місцезнаходження: вул. Родини Кривоносів, 27А, місто Шостка, Сумська область, Україна )- 7652 шт. (0.0657%)
3. Структура власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) згідно з додатком 1 до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 вересня 2017 року N 662 "Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2017 року за N 1194/31062
Структура власності
станом на 25 червня 2018 року
1). Прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA, (Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА), місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France) реєстраційний код 672019460, номер реєстрації RCS 542 088 067 в Реєстрі торгівлі та компаній Нантерра, Франція.
Тип особи – ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій – 1
Участь особи в товаристві, % - пряма 99,7038, опосередкована 0.0657 ПрАТ «Бель Шостка Сервіс», сукупна 99,7695
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - відсутній
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 365256
2). Прізвище, ім`я та по-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «Бель Шостка Сервіс», вул. Родини Кривоносів, 27А, місто Шостка, Сумська область, Україна, код за ЄДРПОУ 30742718
Тип особи – ЮО
Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій – 3
Участь особи в товаристві, % - пряма 0,0657, опосередкована 0, сукупна 0,0657
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб) - відсутній
Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства – 365256.
4. інформація про договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.
Договір, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, не укладався.

25 червня 2018 року
Антуан Ф`эве /Mr Antoine Fievet,
Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА /
Chairman
Societe Industrielle Commerciale et de Participation SAS, SICOPA