Електронний цифровий підпис
АСК "УКРРІЧФЛОТ"
06.04.2021 10:53:43
Борисенко Олександр Миколайович
06.04.2021 10:53:04

До уваги кредиторів

Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00017733, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вул. Електриків, будинок 8):

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», 02.04.2021 року прийнято рішення про виділ акціонерного товариства з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот», надалі – Компанія,(протокол загальних зборів акціонерів №б/н від 02.04.2021 року)

Дата прийняття рішення про виділ: 02.04.2021 року.

Результати голосування: рішення прийнято «за» - 170 504 565 голосів, «проти» - 0 голосів.

Прийнято рішення:

1. Здійснити виділ нового акціонерного товариства з Компанії, а саме:

1.1. Повне найменування:

Українською мовою – Приватне акціонерне товариство «УРФ-нерухомість»

Російською мовою – Частное акционерное общество «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – Private joint stock company “URF-nerukhomist”

1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою – ПрАТ «УРФ-нерухомість»

Російською мовою -  ЧАО «УРФ-недвижимость»

Англійською мовою – PrJSC “URF-nerukhomist”

2. Виділити з Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» Приватному акціонерному товариству «УРФ-нерухомість» частину майна, прав та обов’язків, згідно з розподільчим балансом, який в подальшому має бути схвалений Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» та затверджений загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

3. Встановити, що виділ буде здійснюватися шляхом викупу всіх акцій Приватного акціонерного товариства «УРФ-нерухомість» Приватним акціонерним товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот».

Вимоги кредиторів приймаються у письмовій формі за адресою місцезнаходження Компанії: Україна, 04071, місто Київ, вул. Електриків, будинок 8.

Кредитор, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про прийняття рішення про виділ, може звернутися з письмовою вимогою до Компанії, відповідно до  ч.2. ст.82 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Компанії, з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Компанії вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Генеральний директор                                                                                                                                                                                                                  О.М. Борисенко