Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
09.04.2021 14:46:52
Марченко Валентина Борисівна
09.04.2021 14:46:06

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО»

(код ЄДРПОУ 23343582, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
вул. Предславинська, 34 «А»)

 

Повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» (далі – Товариство або
ПАТ «Донбасенерго»), які відбудуться 26 квітня 2021 року об 11:00 годині за адресою: м.Київ, вул. Предславинська, буд. 34 «А», кім. 315 (3-й поверх), а саме:

 

На підставі пропозиції акціонера до восьмого питання проекту порядку денного «Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом» додаються 3 – 6 проекти рішень, а саме:  

 

«третій проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

       -   до фонду розвитку виробництва – 10 %;

      -   на виплату дивідендів – 90 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­26 181 218,70 грн.

 

четвертий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

      -   до фонду розвитку виробництва – 20 %;

     -   на виплату дивідендів – 80 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­23 272 194,40  грн.

 

п’ятий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

        -   до фонду розвитку виробництва – 50 %;

       -   на виплату дивідендів – 50 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­14 545 121,50  грн.

 

шостий проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

      -   до фонду розвитку виробництва – 70 %;

     -   на виплату дивідендів – 30 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­8 727 072,90 грн».

 

 

 

 

На підставі пропозицій акціонерів та рішення Наглядової ради від 09.04.2021 додаються 13 – 15 питання до проекту порядку денного та проекти рішень до них, а саме:

 

«Тринадцяте питання проекту порядку денного:

13. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи
ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

 

проект рішення з тринадцятого питання проекту порядку денного:

13.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи
ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік у розмірі – 93 699 501,30 грн, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2019 №364  (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).

13.2. Врахувати сплату ПАТ «Донбасенерго» дивідендів на державну частку у статутному капіталі ПАТ «Донбасенерго» до державного бюджету за результатами діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік у розмірі 7 808 292,77  грн.

13.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Донбасенерго» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Чотирнадцяте питання проекту порядку денного:

14. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» з питання «Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом».

 

проект рішення з чотирнадцятого питання проекту порядку денного:

14.1. В п.8.1 рішення річних Загальних зборів від 24.04.2019 (протокол №32) з восьмого питання порядку денного слова «до фонду розвитку виробництва – 70%» замінити на слова «до фонду розвитку виробництва – 10%».

 

П’ятнадцяте питання проекту порядку денного:

15. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2018 році, затвердження розміру додаткових дивідендів за 2018 рік та про порядок виплати додаткових дивідендів за 2018 рік. 

 

проект рішення з п’ятнадцятого питання проекту порядку денного:

15.1. Спрямувати нерозподілений прибуток за результатами діяльності
ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році у розмірі 62 466 334,20 грн. на додаткову виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році.

15.2. Затвердити розмір додаткових дивідендів за результатами діяльності
ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році у сумі 62 466 334,20 грн.

15.3.  Товариству виплатити додаткові дивіденди у сумі 62 466 334,20 грн. за результатами своєї діяльності у 2018 році в порядку, який встановлено для виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році».  

 

 

Інформацію про зміни у проекті порядку денного річних Загальних зборів розміщено на веб - сайті  ПАТ «Донбасенерго» -  de.com.ua   у розділі «Акціонерам».  

 

Повідомлення про проведення 26.04.2021 річних Загальних зборів було розміщено 23.03.2021 на веб - сайті  ПАТ «Донбасенерго» -  de.com.ua   у розділі «Акціонерам».

 

Перелік питань порядку денного річних Загальних зборів, які відбудуться 26 квітня 2021 року, з проектами рішень:

           

Перше питання порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго», прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

перший проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Тишакіна Тетяна Вадимівна;

- Цоновська Олена Миколаївна;

- Христофорова Ганна Миколаївна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

другий проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Бабіна Тетяна Михайлівна;

- Латохіна Катерина Анатоліївна;

- Тишакіна Тетяна Вадимівна.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

третій проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі:

- Мілевська Наталія Ігорівна;

- Скутельник Денис Вячеславович;

- Шевченко Тетяна Вікторівна; 

- Федорець Дмитро Дмитрович.

1.2. Повноваження членів лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов’язків в повному обсязі.

 

Друге питання порядку денного:

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів ПАТ «Донбасенерго».

 

проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити запропонований порядок проведення (регламент) загальних зборів Товариства.

 

Третє питання порядку денного:

3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

перший проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Затвердити висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

другий проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Затвердити заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

третій проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Взяти до відома висновки (звіт) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

3.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду висновків (звіту) зовнішнього аудиту щодо фінансової звітності ПАТ «Донбасенерго» станом на та за рік, що закінчився 31.12.2020.

 

Четверте питання порядку денного:

4. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

 

перший проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

4.2. Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Взяти до відома звіт Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

4.2. Взяти до відома висновки Ревізійної комісії ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

П’яте питання порядку денного:

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з п’ятого питання порядку денного:

5.1. Взяти до відома звіт Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

5.2. Взяти до відома заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Шосте питання порядку денного:

6. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

 

перший проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Взяти до відома звіт Виконавчого органу ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Сьоме питання порядку денного:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Взяти до відома річний звіт ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Восьме питання порядку денного:

8. Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2020 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом. 

 

перший проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 29 090 243 грн., отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва –  70%;

- на виплату дивідендів - 30%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 8 727 072,90 грн., що становить 30% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році.

 

другий проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі 29 090 243 грн., отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

- до фонду розвитку виробництва – 50%;

- на виплату дивідендів - 50%.

8.2. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 14 545 121,50 грн., що становить 50% від чистого прибутку, отриманого ПАТ «Донбасенерго» у 2020 році.

 

третій проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

       -   до фонду розвитку виробництва – 10 %;

      -   на виплату дивідендів – 90 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­26 181 218,70 грн.

 

четвертий проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

      -   до фонду розвитку виробництва – 20 %;

     -   на виплату дивідендів – 80 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­23 272 194,40  грн.

 

п’ятий проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

        -   до фонду розвитку виробництва – 50 %;

       -   на виплату дивідендів – 50 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­14 545 121,50  грн.

 

шостий проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Розподілити чистий прибуток ПАТ «Донбасенерго» у розмірі ­­­29 090 243 грн, отриманий за підсумками роботи у 2020 році, наступним чином:

      -   до фонду розвитку виробництва – 70 %;

     -   на виплату дивідендів – 30 %.

8.2.   Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2020 рік у розмірі – ­­­8 727 072,90 грн.

 

Дев’яте питання порядку денного:

9. Про порядок  виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

 

проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

9.1. Здійснити виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2. Визначити, що Товариство має право виплачувати дивіденди за результатами його діяльності у 2020 році шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі або кількома частками.

9.3. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням  норм діючого законодавства.

 

Десяте питання порядку денного:

10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

перший проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

другий проект рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Взяти до відома звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» за 2020 рік.

 

Одинадцяте питання порядку денного:

11. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» та Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго».

 

проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

11.1. Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго», затвердженого рішенням Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» 24.04.2019 (протокол №32).

11.2. Вирішення питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Виконавчого органу Публічного акціонерного товариства «Донбасенерго» передати Наглядовій раді ПАТ «Донбасенерго».    

 

Дванадцяте питання порядку денного:

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції. Про реєстрацію нової редакції Статуту ПАТ «Донбасенерго» у відповідності до вимог законодавства України.

 

проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

12.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Донбасенерго» шляхом викладення його в новій редакції.

12.2. Уповноважити Голову і Секретаря цих Загальних зборів підписати в новій редакції Статут ПАТ «Донбасенерго», що затверджений цими Загальними зборами Товариства.

12.3. Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ «Донбасенерго».

 

Тринадцяте питання порядку денного:

13. Затвердження розміру річних дивідендів за підсумками роботи
ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2019 № 364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1015).

 

проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи
ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік у розмірі – 93 699 501,30 грн, у зв’язку з приведенням у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2019 №364 (із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №1015).

13.2. Врахувати сплату ПАТ «Донбасенерго» дивідендів на державну частку у статутному капіталі ПАТ «Донбасенерго» до державного бюджету за результатами діяльності ПАТ «Донбасенерго» за 2018 рік у розмірі 7 808 292,77  грн.

13.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється ПАТ «Донбасенерго» через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

 

Чотирнадцяте питання порядку денного:

14. Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів ПАТ «Донбасенерго» з питання «Розподіл чистого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2018 році, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом».

 

проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. В п.8.1 рішення річних Загальних зборів від 24.04.2019 (протокол №32) з восьмого питання порядку денного слова «до фонду розвитку виробництва – 70%» замінити на слова «до фонду розвитку виробництва – 10%».

 

П’ятнадцяте питання порядку денного:

15. Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого за результатами його діяльності у 2018 році, затвердження розміру додаткових дивідендів за 2018 рік та про порядок виплати додаткових дивідендів за 2018 рік. 

 

проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. Спрямувати нерозподілений прибуток за результатами діяльності
ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році у розмірі 62 466 334,20 грн. на додаткову виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році.

15.2. Затвердити розмір додаткових дивідендів за результатами діяльності
ПАТ «Донбасенерго» у 2018 році у сумі 62 466 334,20 грн.

15.3.  Товариству виплатити додаткові дивіденди у сумі 62 466 334,20 грн. за результатами своєї діяльності у 2018 році в порядку, який встановлено для виплати дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2020 році.  

 

Наглядова рада ПАТ «Донбасенерго»