Електронний цифровий підпис
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО"
03.11.2021 18:40:54
Марченко Валентина Борисівна
03.11.2021 18:40:24

Спростування розкритої недостовірної Інформації
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНБАСЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 23343582) повідомляє, що 28.10.2021 Проміжну інформацію емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року (вих.№023/2021 від 28.10.2021) (далі – Інформація) розміщено на сайті ПАТ «Донбасенерго» de.com.ua та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (www.smida.gov.ua).
В даній Інформації міститься помилка в розділі «Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності», а саме: не заповнено Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за дев'ять місяців 2021 року.