Дата розміщення:10.05.2018 14:42:03
Дата здійснення дії:10.05.2018
Термінове повідомлення:Ні
Назва повідомлення:Спростування
Вид інформації:Спростування
Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00191075
Місцезнаходження емітента:86065, Донецька область, місто Авдіївка, проїзд Індустріальний, 1
Регіон емітента:1410200000
Номер телефону керівника емітента:062 3632030
Електронна поштова адреса:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 00191075) згідно пункту 11 розділу I Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженного Рішенням № 2826 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013) повідомляє наступне:
У розміщеній 08.05.2018 р. інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів, а саме в публічній безвідкличній вимозі помилково вказано процент володіння Заявником вимоги - 0,028196% ПРАТ "АКХЗ". В зв’язку з цим вищезазначена помилкова інформація спростовується та 0,028196% виправлено на 0,28196%.
Причина розміщення помилкової інформації – технічна помилка при формуванні інформації, яку Товариство виявило самостійно.
Виправлена інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 10.05.2018 р.