Дата розміщення:27.12.2018 11:30:50
Дата здійснення дії:27.12.2018
Термінове повідомлення:Так
Назва повідомлення:Повідомлення про несвоєчасне розкриття осоливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" в загальнодоступній інформаційній базі даних НК ЦПФР
Вид інформації:Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації
Повне найменування емітента:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:00165712
Місцезнаходження емітента:61001, Харківська обл., місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6
Регіон емітента:6310137900
Номер телефону керівника емітента:(057)7333637
Електронна поштова адреса:

Відповідно до п. 10 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 зі змінами, ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ " (надалі Товариство) повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Факт несвоєчасного розкриття особливої інформації емітента цінних паперів було виявлено емітентом 27.12.2018 р.
Несвоєчасне розкриття вказаної інформації сталося з організаційних причин – 27.12.2018 р. об 08 год. 56 хв. Товариством було отримано кореспонденцію (кур’єрська доставка документації) – Протокол засідання Наглядової ради Товариства Б/Н від 20.12.2018 р., де повідомлялось про зміну складу посадових осіб Товавриства (по інформації Відділення поштового зв’язку, яке здійснювало доставку, затримка кореспонденції відбулася з причини складних погодних умов – рясний снігопад та ожеледь на території декількох областей по маршруту доставки).
Розкриття особливої інформації емітента цінних паперів буде здійснено шляхом:
1. Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua - 27.12.2018 р.
2. Опублікування в Бюлетені “Відомості Національної комісії з Цінних паперів та Фондового ринку” - 28.12.2018 р.
3. Розміщення на власному веб-сайті Товариства: http:// www.shaht.kharkov.ua - 28.12.2018 р.
4. Подання до НК ЦПФР України – 28.12.2018 р.