Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
24.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
П'єр, Нiколя Бернiго
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
41100
Населений пункт
Сумська обл., м.Шостка
Вулиця, будинок
вул.Родини Кривоносiв, 27А
Міжміський код та телефон
(05449) 42 837
Факс
(05449) 42 849
Електронна поштова адреса
tmoroko@groupe-bel.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
24.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Бруно Шок
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Бруно Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: Заступник генерального директора з фiнансiв, iнформацiйних технологiй, правових питань, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
24.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Вільям Лєджер
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Вільяма Лєджера. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: віце-президент стратегічних проектів. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
24.04.2018
обрано
Член наглядової ради
Рудольф Буавен
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена наглядової ради Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: Фiнансовий директор, Член Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
24.04.2018
обрано
Голова наглядової ради
Етьєн Лєкомт
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення обрати на посаду голови наглядової ради Етьєн Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Строк, на який обрано: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років: Виконавчий Вiце-Президент, Президент, Фiнансовий директор, Виконавчий директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: наглядова рада була обрана в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
5
24.04.2018
припинено повноваження
Член наглядової ради
Бруно Шок
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Бруно Шок. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Замість особи, повноваження, якої були припинені ні кого не було обрано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
6
24.04.2018
припинено повноваження
Член наглядової ради
Роберт Шлiгензiпен
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Роберта Шлiгензiпена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
7
24.04.2018
припинено повноваження
Член наглядової ради
Убер Майе
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Убера Майе. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
8
24.04.2018
припинено повноваження
Член наглядової ради
Рудольф Буавен
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена наглядової ради Рудольф Буавена. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
9
24.04.2018
припинено повноваження
Голова наглядової ради
Етьєн Лєкомт
.
.
.
0
0
Зміст інформації
24.04.2018р. загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Бель Шостка Україна" (протокол №35 вiд 24.04.2018р.) було прийнято рішення припинити повноваження члена (голови) наглядової ради Етьєн Лєкомта. Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів (протокол №35 вiд 24.04.2018р.). Перебував на посаді: з 25.04.2017р. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: були припинені повноваження членів наглядової ради в повному складі.

Информация на stockmarket.gov.ua