Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Дата підписання керівником
18.04.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
Говоруха В.П.
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ СКЛОТАРНИЙ ЗАВОД"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
04073
Населений пункт
м. Київ
Вулиця, будинок
провулок Балтійський, 23
Міжміський код та телефон
(044) 468-86-38
Факс
(044) 468-89-99
Електронна поштова адреса
urist@kstz.kiev.ua
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
17.04.2018
обрано
Член Наглядової ради (акціонер)
Тітаренко Ігор Віталійович
-
-
-
1.432127
1.432127
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Тітаренка Ігоря Віталійовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 1,432127%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: безробітний.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
17.04.2018
обрано
Член Наглядової ради (акціонер)
Селівончик Ігор Семенович
-
-
-
4.470391
4.470391
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Селівончика Ігоря Семеновича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 4,470391%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: директор.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
17.04.2018
обрано
Член Наглядової ради (акціонер)
Позняков Дмитро Сергійович
-
-
-
20.206725
20.206725
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Познякова Дмитра Сергійовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,206725%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: виконавчий директор, директор.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
17.04.2018
обрано
Член Наглядової ради (акціонер)
Водоп'янов Володимир Михайлович
-
-
-
30.056758
30.056758
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Водоп'янова Володимира Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 30,056758%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Голова Наглядової ради, генеральний директор.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
5
17.04.2018
обрано
Член Наглядової ради (акціонер)
Позняков Сергій Миколайович
-
-
-
20.206866
20.206866
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення обрати членом Наглядової ради, акціонера, Познякова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Термін, на який обрано: на 3 (три) роки. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,2069%. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: генеральний директор, директор.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
6
17.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Тітаренко Ігор Віталійович
-
-
-
1.432127
1.432127
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Тітаренка Ігоря Віталійовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 09.04.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 1,432127%.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
7
17.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Позняков Дмитро Сергійович
-
-
-
20.206725
20.206725
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Познякова Дмитра Сергійовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 09.04.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,206725%.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
8
17.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Селівончик Ігор Семенович
-
-
-
4.470391
4.470391
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Селівончика Ігоря Семеновича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 09.04.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 4,470391%.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
9
17.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Позняков Сергій Миколайович
-
-
-
20.206866
20.206866
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Познякова Сергія Миколайовича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства (Голови Наглядової ради) з 09.04.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 20,206866%.

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
10
17.04.2018
припинено повноваження
Член Наглядової ради
Водоп'янов Володимир Михайлович
-
-
-
30.056758
30.056758
Зміст інформації
Загальними зборами акціонерів Товариства 17.04.2018 р. прийнято рішення припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Водоп'янова Володимира Михайловича. Підстава такого рішення - рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 17.04.2018 р. У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено повноваження як Заступника Голови Наглядової ради Товариства. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Товариства з 09.04.2015 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 30,056758%.

Информация на stockmarket.gov.ua