Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення2
Дата підписання керівником
02.11.2018
Посада керівника емітента, який підписує Повідомлення
Генеральний директор
Прізвище, (та ініціали керівника), який підписує повідомлення
П'єр, Нiколя Бернiго
Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма1
230
Поштовий індекс
41100
Населений пункт
Сумська обл., м.Шостка
Вулиця, будинок
вул.Родини Кривоносiв, 27А
Міжміський код та телефон
(05449) 42 837
Факс
(05449) 42 849
Електронна поштова адреса
tmoroko@groupe-bel.com
Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення2
Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено повідомлення
http://bel-ukraine.com/
Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет
Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
1
01.11.2018
призначено
Член наглядової ради
Фредерік Медар
0
Зміст інформації
01.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" отримало повідомлення про заміну членів наглядової ради-представників акціонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) та призначення Фредеріка Медара (паспорт 11СХ05757 виданий 26.10.2011р. Префектурою поліції м.Парижа) на посаду члена наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 частини 6 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомлення про заміну представників акціонера в наглядовій раді від 31.10.2018р. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років:віце-президент з корпоративного контролю, віце-президент з корпоративних фінансів, виконавчий віце-президент (фінанси, юридичні відносини та інформаційні системи). Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA) , реєстраційний код 672 019 460, місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) володіє 11638164 штуками простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
2
01.11.2018
призначено
Голова наглядової ради
Боян Нейчев
0
Зміст інформації
01.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" отримало повідомлення про заміну членів наглядової ради-представників акціонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) та призначення Бояна Нейчева (паспорт 11АL33763 виданий 14.03.2011р. Посольством Франції у Відні) на посаду голови наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 частини 6 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомлення про заміну представників акціонера в наглядовій раді від 31.10.2018р. Строк, на який обрано: до переобрання. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п"яти років:керуючий директор, віце-президент. Посадова особа не є: незалежним директором, акцiонером товариства, представником групи акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон САС, СІКОПА (Societe Industrielle Commerciale et de Particpation SAS, SICOPA) , реєстраційний код 672 019 460, місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France). Розмір пакета акцій емітента, які належать особі (у відсотках) -0,00%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) володіє 11638164 штуками простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
3
01.11.2018
припинено повноваження
Член наглядової ради
Бруно Шок
0
Зміст інформації
01.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" отримало повідомлення про заміну членів наглядової ради-представників акціонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) та відкликання Бруно Шок (паспорт 15AA41612 виданий 24.04.2015р. Префектурою міста От-де-Сен Нантерр) з посади члена наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 частини 6 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомлення про заміну представників акціонера в наглядовій раді від 31.10.2018р. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 24.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА), реєстраційний код 672 019 460, місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France) володіє 11638164 штуками простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА".

Номер за порядком
Дата вчинення дії
Зміни: "1" - призначено; "0" – звільнено; "2" – обрано; "3" – припинено повноваження; "4" – набуто повноважень
Посада1
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Серія паспорта2
Номер паспорта2 або код за ЄДРПОУ юридичної особи
Дата видачі паспорта2
Орган, який видав паспорт2
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі (грн)
4
01.11.2018
припинено повноваження
Голова наглядової ради
Етьєн Лєкомт
0
Зміст інформації
01.11.2018р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА" отримало повідомлення про заміну членів наглядової ради-представників акціонера Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА) та відкликання Етьєна Лєкомта (паспорт 14DP85241 виданий 30.12.2014р. Префектурою поліції м.Парижа) з посади голови наглядової ради. Підстава рішення: абзац 2 частини 6 статті 53 Закону України "Про акціонерні товариства" та повідомлення про заміну представників акціонера в наглядовій раді від 31.10.2018р. Розмір пакета акцій (у відсотках), яким володіє особа в статутному капіталі емітента: 0,00%. Перебував на посаді - з 24.04.2018р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: Сосьєте Індустріель Коммерсьяль е де Партісіпасьйон (СІКОПА), реєстраційний код 672 019 460, місцезнаходження: 2, алея Лоншам, 92159 Сюрен, Франція (2 Allee de Longchamp - 92150 Suresnes, France) володіє 11638164 штуками простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА".

Информация на stockmarket.gov.ua